Chiếc điện thoại của ba…

Kết thúc cuộc điện thoại, sóng mũi tôi cay cay, khóe mắt đỏ hoe. Người cô phía nhà nội của tôi vừa thông báo ba tôi đang bị ốm, khuyên tôi gọi ba về. Vài ngày trước, mẹ tôi gọi lúc 7h sáng nức nở chuyện ba tôi bỏ nhà đi. Mâu thuẫn của người […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top