Bạn còn thích Tết không?

Hồi còn nhỏ, mình rất thích Tết, vì có quần áo đẹp, bánh mứt, pháo hoa nhộn nhịp. Lớn rồi, mình vẫn thích Tết. Nhưng không phải vì bánh mứt, bao lì xì hay cơ hội “trốn sếp”, mà là để tổng kết lại một chặng đường. Như những thước phim… Những dại khờ, lỗi […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top