Cho những ngày không còn nhau…

Mọi thứ không kết thúc vào tuổi 23. Mọi thứ không thể kết thúc vào tuổi 23. Mọi thứ không được kết thúc vào tuổi 23…. Giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, nước mắt đã thấm ướt gối từ lúc nào mà bản thân cũng chẳng rõ. Sự bừng tỉnh đã vô tình […]

Tuổi không hối tiếc

Nhiều năm về trước, đứa bạn gợi ý tôi xem phim About Time. Tôi không hiểu sao nhiều người lại thích những tình tiết vừa nhàm chán, vừa phi thực tế của nó, mặc dù chính tôi đã xem đến hết phim. Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra bộ phim đã chạm đến […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top