Bạn còn thích Tết không? - Blogged by Sheron Dương

Bạn còn thích Tết không?

Hồi còn nhỏ, mình rất thích Tết, vì có quần áo đẹp, bánh mứt, pháo hoa nhộn nhịp.

Lớn rồi, mình vẫn thích Tết. Nhưng không phải vì bánh mứt, bao lì xì hay cơ hội “trốn sếp”, mà là để tổng kết lại một chặng đường.

Như những thước phim…

Những dại khờ, lỗi lầm đã thuộc về quá khứ, mãi không thể chỉnh sửa. Để rồi tha thứ cho bản thân và bao dung với kẻ khác.

Mấy chuyện đã kết thúc, vài thứ dường như sẽ bắt đầu, những người đã ra đi, những ai còn ở lại.

Mình đã già thêm 1 tuổi, đã thật sự cần phải làm cái gì đó. Cái gì mà ý nghĩa một chút, có ích một chút và hạnh phúc hơn một chút.

Cả cuộc đời lắm thứ để lo, Tết về lo nhiều hơn một chút thôi mà. Nhưng sau đó, mình sẽ lại sống những ngày mới, thật mới. Nhất định!

Bạn thì sao, bạn còn thích Tết không?

Posts created 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top